Про мене

Наукові праці

2019

Розвиток доктрини права Ради Європи та взаємодії міжнародних і національних правопорядків.

2018

Взаємозв’язок та взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та національних правових систем.

Правові механізми взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу з національними правовими системами. – Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України. З нагоди 65-річчя проф. І. Біласа: колективна монографія

2017

Національно-правовий механізм реалізації актів органів міжнародних організацій.

Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of PolanDevelopment and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: collective monograph.d and prospects of Ukraine: collective monograph.

Особливості наднаціональності в праві Європейського Союзу / Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber Amicorum до 70-річчя проф. В.Муравйова: колективна монографія.

2016

Понятие и особенности наднациональности международных организаций.

«М’яке» право міжнародних організацій / Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В.Мицика: Монографія.

2015

Особливості установчих документів міжнародних організацій. The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права.
Підручник

Правова інтеграція України в Європейський Союз/ Україна в міжнародних інтеграційних  процесах: Монографія.

2012

Наднаціональність в праві Європейського Союзу

2011

Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика: Монографія

Право Європейського Союзу: підручник

2008

Право міжнародних організацій: Навчальний посібник

2005

Законотворчість. Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права

Наднаціональність в праві Європейського Союзу

Освіта

2000

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення “Міжнародне право”​

Науковий ступінь

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри порівняльного і європейського права

Сфера наукових інтересів

Право Європейського Союзу, право міжнародних організацій, інституційне право Європейського Союзу.

наукове керівництво

Аспіранти (КД) та докторанти (ДД), які захистилися:

– Коваленко С. О. КД «Відповідальність міжнародних організацій» – 18.05. 2015 р.
– Владика С. А. КД «Непряме оподаткування Європейського Союзу – 07.11. 2016 р.
– Казьмірик Ю.І. КД «Юридична природа Євразійського економічного союзу» -12.03.2019р.
– Ахметов Р.Р. КД «Правове регулювання ринку природного газу в ЄС» – 08.04. 2019 р.
– Костюченко Я.М. ДД «Правові засади асоціації у відносинах Європейського Союзу з третіми країнами й міжнародними організаціями та Україною» – 26.08.2020 р.